ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η πλαστική χειρουργική είναι περισσότερο γνωστή στη συνείδηση του κόσμου ως μία ειδικότητα που ασχολείται αποκλειστικά με την αισθητική, την ομορφιά και γενικώς με «ζητήματα» που ουσιαστικά δεν αποτελούν πραγματικά προβλήματα υγείας, αλλά αφορούν κυρίως στη βελτίωση της «εικόνας» ενός κατά τα άλλα υγιούς σώματος.

Ωστόσο, η ειδικότητα της Πλαστικής Χειρουργικής αρχικά δημιουργήθηκε από την ανάγκη της ιατρικής για αντιμετώπιση και «επανόρθωση» πραγματικών προβλημάτων υγείας που αφορούν στο τραύμα, το έγκαυμα, την ογκολογία του δέρματος και των μαλακών μορίων, τις συγγενείς ανωμαλίες, τη χειρουργική της άκρας χείρας, τα χρόνια έλκη κλπ. Για το λόγο αυτό, η πλήρης ονομασία της ειδικότητας είναι: Πλαστική Επανορθωτική και Αισθητική Χειρουργική.