ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Όντας στο κέντρο του προσώπου και αποτελώντας την 'πύλη' της αναπνοής, η μύτη παίζει καθοριστικό αισθητικό και λειτουργικό ρόλο. Συνεπώς δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η ρινοπλαστική είναι η πιο συχνή αισθητική επέμβαση στους άνδρες.

Η επέμβαση στους άνδρες θα πρέπει να σέβεται την αρρενωπότητα του ενδιαφερόμενου και να αποφεύγονται υπερδιορθώσεις που οδηγούν σε 'θηλεοποίηση'.

Υπάρχουν δύο τύποι ρινοπλαστικής, η ανοικτή και η κλειστή. Η επέμβαση διενεργείται με γενική αναισθησία και διαρκεί 2-4 ώρες.

Μετεγχειρητικά ο/η ασθενής φέρει έναν νάρθηκα για 7 ημέρες και το οίδημα υποχωρεί σε 10 περίπου ημέρες.

Κάθε ρινοπλαστική πρέπει να αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα. Τελικός στόχος είναι μια μύτη λειτουργική και αρμονική με το πρόσωπο του κάθε ασθενούς.
 

Η ρινοπλαστική βελτιώνει:

το σχήμα, το μέγεθος και τη γωνίωση της μύτης

ενδεχόμενη αναπνευστική δυσχέρεια

την εικόνα που έχετε εσείς και οι άλλοι για τον εαυτό σας

την αυτοπεποίθησή σας

Διάρκεια
2-3 ώρες
Αναισθησία
γενική
Νοσηλεία
1 βράδυ
Ανάρρωση
χρήση νάρθηκα για μια εβδομάδα
Αποτέλεσμα
μόνιμο
Πιθανές επιπλοκές
οίδημα και μώλωπες για 7 περίπου ημέρες
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ