ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ - FILLERS

Η πτώση (π.χ. στις γωνίες στόματος), η ατροφία ιστών (ρινοπαρειακές αύλακες) και η απώλεια όγκου (ζυγωματικά, χείλη) είναι τα σημαντικότερα στίγματα που αναπόφευκτα αφήνει ο χρόνος ανεξίτηλα πάνω στο πρόσωπό μας.

 Το υαλουρονικό οξύ είναι το κυριότερο ‘filler’ για την αναπλήρωση του χαμένου όγκου και την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των σημείων φθοράς του προσώπου μας
Το υαλουρονικό οξύ είναι η ιδανική ουσία για

  • εξάλειψη στατικών ρυτίδων (π.χ. μεσόφρυο και περιστοματικά)
  • αναπλήρωση του χαμένου όγκου στα ζυγωματικά και τα χείλη
  • ανόρθωση γωνιών στόματος

Η τεχνική συνίσταται στην απευθείας ένεση της ουσίας διαμέσου μιας πολύ μικρής βελόνας. Το διάλειμμα συνοδεύεται από τοπικό αναισθητικό και έτσι η διαδικασία είναι σε γενικές γραμμές ανώδυνη και γίνεται εύκολα ανεκτή από τους ενδιαφερόμενους. 

Τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνική ειναι οτι έχει άμεσα ορατά αποτελέσματα, μηδενική περίοδο ανάρρωσης και διάρκεια μέχρι και ένα έτος.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ