ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

Το έγκαυμα είναι μια σχετικά συχνή και σύνθετη κάκωση της οποίας η θεραπεία απαιτεί τις ειδικές γνώσεις του Πλαστικού Χειρουργού.

Βάσει αιτιολογίας τα εγκαύματα κατατάσσονται σε θερμικά, χημικά και ηλεκτρικά.

Το σημαντικότερο ρόλο στην επιλογή του είδους θεραπείας αλλά και την έκβαση ενός εγκαύματος παίζουν κυρίως δύο παράγοντες: το πάχος (βάθος) (επιφανειακό/ μερικού/ ολικού πάχους) και η συνολική εγκαυματική επιφάνεια.

Ως επείγουσα κατάσταση, το έγκαυμα χρήζει άμεσης εκτίμησης από Πλαστικό Χειρουργό, ο οποίος θα καθορίσει το είδος της θεραπείας, συντηρητικής ή χειρουργικής. Συνήθως τα περιορισμένης έκτασης και βάθους εγκαύματα αντιμετωπίζονται συντηρητικά, ενώ τα πιο εκσεσημασμένα χειρουργικά.

Σε βάθος χρόνου το έγκαυμα αρκετές φορές καταλείπει δύσμορφες ουλές που δημιουργούν αισθητικά και λειτουργικά προβλήματα. Η μετεγκαυματική αποκατάσταση και πάλι μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική, αναλόγως της περίπτωσης, και στόχο έχει την αισθητική βελτίωση και κυρίως την λειτουργική αποκατάσταση του ασθενούς.

Η συντηρητική αντιμετώπιση περιλαμβάνει επίδεση, τακτικές αλλαγές και παρακολούθηση, ενώ η χειρουργική περιλαμβάνει τον καθαρισμό και την κάλυψη των εγκαυματικών επιφανειών με τη χρήση δερματικών μοσχευμάτων ή κρημνών.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ
Φωτογραφίες
  • ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ