ΤΡΑΥΜΑΤΑ

Οποιαδήποτε λύση της συνέχειας του δέρματος ονομάζεται τραύμα.

Ουλή είναι ο ιστός που δημιουργείται προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των χειλέων του τραύματος. Μετά τη συρραφή και την επούλωση ενός τραύματος η ουλή καταλήγει συνήθως να είναι δυσδιάκριτη, μπορεί όμως να γίνει υπερτροφική ή χηλοειδές.

Η επούλωση ενός τραύματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, σημαντικότεροι των οποίων είναι η περιοχή στο σώμα, ο χρόνος και ο τρόπος ραφής αλλά και η ιδιοσυγκρασία του κάθε οργανισμού.

Όταν ένα τραύμα αφορά μιαν αισθητικά (π.χ. πρόσωπο) ή λειτουργικά ευαίσθητη περιοχή (π.χ. άκρα χείρα) η συρραφή του οφείλει να είναι ενδελεχής και να διενεργείται από εξειδικευμένο Πλαστικό Χειρουργό. Σε περίπτωση που αναπτυχθεί υπερτροφική ουλή ή χηλοειδές μπορεί να ακολουθηθεί συντηρητική ή χειρουργική αγωγή, αναλόγως της έκτασης και του βαθμού της βλάβης.

Η συντηρητική αγωγή περιλαμβάνει την επάλειψη με κρέμα, τη χρήση φύλλων σιλικόνης, τη χρήση laser και την ένεση κορτιζονούχων σκευασμάτων, ενώ η χειρουργική αφορά την επανασυρραφή ή τη χρήση δερματικών μοσχευμάτων ή τοπικών κρημνών προκειμένου να έχουμε αισθητική και λειτουργική βελτίωση.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ
Φωτογραφίες
  • ΤΡΑΥΜΑΤΑ
  • ΤΡΑΥΜΑΤΑ