ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η βλεφαροπλαστική είναι μία επέμβαση αισθητική και λειτουργική που ανανεώνει το βλέμμα και δίνει σφριγηλότητα στα μάτια.
Αφόρα τα άνω βλέφαρα,τα κάτω βλέφαρα ή και τα δύο μαζί.
Η διάρκεια της επέμβασης προσδιορίζεται στα 30 έως 45 για τα άνω βλέφαρα και περίπου τον ίδιο χρόνο για τα κάτω βλέφαρα.
Η επέμβαση γίνεται σε χώρο οργανωμένου χειρουργείου,δεν απαιτείται παραμονή μεγαλύτερης των 30 λεπτών στο χώρο.
Επιπλέον,τα ράμματα αφαιρούνται 3 μέρες έπειτα της επέμβασης.
Υπάρχει οίδημα μετά την επέμβαση το οποίο υποχωρεί σε 7 έως 10 ημέρες.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ
Φωτογραφίες
  • ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
  • ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
  • ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ