ΚΡΟΤΑΦΙΚΟ ΛΙΦΤΙΝΓΚ

Το κρωταφικό λίφτινγκ γίνεται με μικρή τομή μέσα στα μαλλιά,στη κλινική μιας ημέρας με τοπική αναισθησία ή μέθη.
Δεν απαιτείται παραμονή στη κλινική.
Επίσης,η πλήρης αποκατάσταση διαρκεί περίπου 2 εβδομάδες.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ