ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η κοιλιοπλαστική είναι μία επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται τμήμα δέρματος μετά του υποκείμενου λίπους κάτω απο το υπογάστριο με ταυτόχρονη διόρθωση των ορθών κοιλιακών μυών και δημιουργία νέου ομφαλού.
Η διάρκεια της είναι περίπου 3 ώρες και απαιτείται παραμονή στη κλινική για 1-3 ημέρες.
Με αυτή την επέμβαση επιτυγχάνεται εξάλειψη ραβδόσεων στο κάτω μέρος της κοιλιάς και δημιουργία νέας επίπεδης και γραμμομένης κοιλιάς.
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ