ΛΙΠΟΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑΣ

Είναι μία επέμβαση η οποία αποσκοπεί στην αφαίρεση του λίπους απ'όλη τη κοιλιακή επιφάνεια σε στνδιασμό με αφαίρεση τμήματος δέρματος λιπώδους ιστούς από τη περιόχη του υπογαστρίου.
Γίνεται συνήθως με γενική αναισθησία και δεν απαιτεί παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομειο.
Τα αποτελέσματά της ολοκληρώνονται σε χρονικό διάστημα 4 έως 6 μηνών.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ