ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

Η λιποαναρρόφηση είναι μία επέμβαση η οποία αποσκοπεί στην αφαίρεση λιποκυττάρων από διάφορες περιοχές του σώματος.
Η επέμβαση μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία αν η ποσότητα του λίπους είναι μικρή ή με γενική αναισθησία αν η λιποαναρρόφηση αφορά μεγάλη ποσότητα λίπους.
Συνήθως δεν απαιτείται παραμονή του ασθενούς στη κλινική.
Το τελικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται σταδιακά σε χρονικό διάστημα 4-6 μηνών.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ
Φωτογραφίες
  • ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ